Οι Μέθοδοί μας

Αισθητηριακή Ολοκλήρωση

DIR Floortime

WILBARGER*

Oral-Placement Therapy *

PECS

ABA

TEACCH

MAKATON

Portage

Bobath

Therapeutic Listening - quicksifts

Alert Program

Social stories

SoS Feeding Approach

CO-OP approach

Τα προϊόντα με * προμηθεύονται και από την STARK & WATSON και την ευχαριστούμε πολύ!