οι Υπηρεσίες Μας

25 χρόνια εμπειρίας

Στην αξιολόγηση και αποκατάσταση των δυσκολιών, συνδυάζοντας και την εκπαίδευση των γονέων για την καλύτερη δυνατή υποστήριξη στην θεραπεία του παιδιού

Εργοθεραπεία

Η εργοθεραπεία είναι η επιστήμη που έχει ως πρωταρχικό στόχο της, την προαγωγή της υγείας, ευεξίας και εμπλοκής τόσο των παιδιών όσο και των γονέων σε έργα στο σπίτι, στο σχολείο και στην κοινότητα. Τα έργα έχουν νόημα, σκοπό και παρέχουν προσωπική ικανοποίηση και πλαισιώνουν τη καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Για το λόγο αυτό οι εργοθεραπευτές αξιολογούν τις δυσκολίες στην λεπτή και αδρή κινητικότητα, αισθητηριακή ολοκλήρωση και ρύθμιση, αντιληπτικές, κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες και προκλήσεις στην εκτέλεση έργων σε αυτό-υπηρέτηση, σχολικές δραστηριότητες και παιχνίδι. Οφείλουν να συζητήσουν μαζί με τους γονείς, ώστε να σχεδιαστεί η παρέμβαση που ταιριάζει στην εκάστοτε περίπτωση έχοντας κοινούς στόχους που να συνάδουν με την προτίμηση του γονέα και του παιδιού. Σε κάθε περίπτωση ο θεραπευτής διαχειρίζεται τη παρέμβαση του με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελεί πρόκληση για το παιδί, ενθαρρύνοντας το να συμμετέχει σε αυτή μέσω του παιχνιδιού, επιτρέποντας στον γονέα να δει μια διαφορετική οπτική.
Οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι σε ατομικό & ομαδικό επίπεδο.

ομάδες Κοινωνικών Δεξιοτήτων

Στα πλαίσια των ομαδικών προγραμμάτων κοινωνικών δεξιοτήτων το Εργαστήριο Παίδων έχει αναπτύξει ολιγομελή τμήματα των 2-4 παιδιών. Σκοπός του προγράμματος είναι να τους παρέχει τεχνικές παρέμβασης της συναισθηματικής τους υγείας. Οι γονείς παράλληλα εκπαιδεύονται κατάλληλα ώστε να αυτοματοποιηθεί η ενσωμάτωση αυτών των χαρακτηριστικών στα παιδιά τους. Μέσω ομαδικών δραστηριοτήτων κατά τις οποίες ενθαρρύνονται οι διαπροσωπικές σχέσεις, η διαχείριση δύσκολων καταστάσεων, ο έλεγχος της συμπεριφοράς τους, και η υιοθέτηση μιας ορθολογικής έξυπνης, στάσης και σκέψης που επιλέγουν οι ίδιοι να κάνουν μέσω της αμφισβήτησης και αλλαγής των μη ορθολογικών πεποιθήσεων τους σε ορθολογικές (recbt.gr). Στόχος είναι η ομαλή ένταξή τους σε κάθε μορφής κοινωνικού περιβάλλοντος. 

Snoezelen

Το Εργαστήριο Παίδων παρέχει ένα ιδανικό θεραπευτικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο τα παιδιά βιώνουν έναν διαφορετικό κόσμο ερεθισμάτων. Είναι ένα Πολυαισθητηριακό Περιβάλλον που στόχο έχει να διεγείρει ή να καταστείλει τις βασικές αισθήσεις χρησιμοποιώντας χρώματα, μουσική, μυρωδιές, εικόνες και διάφορα αντικείμενα αφής. Η λέξη Snoezelen προέρχεται από το συνδυασμό δυο ολλανδικών λέξεων που μεταφράζονται στην αγγλική σαν “sniffing” και “dozing”. Η λέξη “dozing” μας δείχνει ότι υπάρχει μια δραστηριότητα χαλάρωσης ενώ η λέξη “sniffing” μας δίνει μια δυναμικότερη πλευρά. Είναι μια έννοια που προσφέρει αισθητηριακή ολοκλήρωση μέσα σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον.

Aν και η λέξη Snoezelen χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φόρα το 1975 από τους Hulsegge & Verheul στην Ολλανδία, η θεωρία για τα πολυαισθητηρικά περιβάλλοντα (MSE) ξεκίνησε από δύο Αμερικανούς ψυχολόγους το 1966. Ο Cleland και ο Clark μίλησαν για την βελτίωση της επικοινωνίας, συμπεριφοράς και διάθεσης στα πολυαισθητηριακά περιβάλλοντα (MSE) που αυτοί ονόμαζαν Sensory Cafeterias. Από τότε το Snoezelen χρησιμοποιείται ευρέως σε πολλούς τομείς όπως:

 • Προβλήματα Αισθητηριακής, Επεξεργασίας,
 • Μαθησιακές Δυσκολίες,
 • ΔΕΠ-Υ,
 • Αναπτυξιακές Διαταραχές,
 • Προβλήματα Συμπεριφοράς,
 • Διαχείριση Άγχους.

Σίτιση

Στο Εργαστήριο Παίδων καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολο είναι να έχει κάποιος κηδεμόνας ένα παιδί, το οποίο δεν τρέφεται επαρκώς. Ένα τέτοιο γεγονός μπορεί να είναι ανησυχητικό και πολλές φορές να αφορά κλινικό πρόβλημα. Για αυτόν τον λόγο εξειδικευόμαστε στην αξιολόγηση και διαχείριση όλων των αιτιών, για τις οποίες τα παιδιά δεν σιτίζονται. Εστιάζουμε κυρίως στη καθοδήγηση των γονέων ώστε να εκπαιδεύσουν οι ίδιοι τα παιδιά τους να σιτιστούν μέσω μιας ευρείας γκάμας θρεπτικών τροφών, οι οποίες συμβάλλουν στην σωστή ανάπτυξή τους.
Ειδικότερα, το Εργαστήριο Παίδων μέσω των ειδικά καταρτισμένων και πιστοποιημένων θεραπευτών του, χρησιμοποιεί την S.O.S. προσέγγιση ως πρόγραμμα σίτισης, ένα πρόγραμμα διεθνώς αναγνωρισμένο στην διαδικασία αξιολόγησης και διαχείρισης παιδιών με δυσκολίες σίτισης.

Λογοθεραπεία

Η Λογοθεραπεία δραστηριοποιείται σε παιδιά με δυσκολίες ως προς την επικοινωνία, την ομιλία, τη φωνή, το λόγο, τη κατάποση. Ο ρόλος του λογοπεδικού είναι σημαντικός, καθότι σκοπός του αποτελεί η ομαλή επαναφορά των αδυναμιών «σε όλα τα επίπεδα της γλώσσας». Είναι υπεύθυνος για την αξιολόγηση και τον προσδιορισμό της εκάστοτε διαταραχής και τη θεραπεία αυτών. Η συμβολή της σχετίζεται με τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των παιδιών. Η θεραπεία στοχεύει στην επίλυση προβλημάτων στο λόγο και την ομιλία, τα οποία θα μπορούσαν να δημιουργήσουν δυσκολίες στη πορεία τους ως μέλη τόσο του σχολικού όσο και του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος.
Οι υπηρεσίες Λογοθεραπείας του κέντρου μας παρέχουν παρέμβαση σε:

 • Αρθρωτικές /Φωνολογικές διαταραχές,
 • Διαταραχές Λόγου,
 • Αναπτυξιακή Καθυστέρηση,
 • Γενετικά Σύνδρομα,
 • Μαθησιακές Δυσκολίες,
 • Δυσκολίες Ακουστικής Επεξεργασίας,
 • Λεκτική Απραξία,
 • Στοματοπροσωπική Αδυναμία,
 • Διαταραχές Σίτισης και Kατάποσης.

Πρώιμη Παρέμβαση

Το πρόγραμμα αποτελείται από ένα σύνολο θεραπειών.

Παρέχεται στα παιδιά από τη γέννηση τους έως και 3 ετών καθώς και την εκπαίδευση των γονέων που παρακολουθούν το πρόγραμμα.

Στόχος είναι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων του παιδιού.

Σχολική Μελέτη

Στο Εργαστήριο Παίδων παρέχεται καθημερινά Σχολική Μελέτη που πραγματοποιείται σε ολιγομελή τμήματα των 3 – 5 παιδιών, όλων των τάξεων του Δημοτικού. Τα τμήματα αποτελούνται από μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες όπως μαθησιακές δυσκολίες, αναπτυξιακές διαταραχές και μαθησιακά κενά. Στόχος είναι:
 • η μελέτη μαθημάτων
 • η προετοιμασία των διαγωνισμάτων
 • η επανάληψη της σχολικής ύλης, ώστε να μάθουν τα παιδιά να μελετούν σωστά, έξυπνα και αυτόνομα στις μαθησιακές τους υποχρεώσεις.

Η διαδικασία της μελέτης προσαρμόζεται στις ανάγκες του κάθε μαθητή ξεχωριστά με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους και μέσα από έμπειρους και εξειδικευμένους ειδικούς παιδαγωγούς.

Πρόγραμμα ειδικής διαπαιδαγώγησης

Το πρόγραμμα ειδικής διαπαιδαγώγησης είναι ένα πρόγραμμα παρέμβασης που απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους με αναπτυξιακές, μαθησιακές ή άλλου τύπου δυσκολίες που παρουσιάζουν χαμηλή σχολική επίδοση.

Στόχος μας είναι η καλύτερη κατανόηση και προσαρμογή των παιδιών μας στο σχολικό περιβάλλον και η ανάπτυξη γνωστικών, μεταγνωστικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων. Συγκεκριμένα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο να μάθουμε στα παιδιά μας πώς να μαθαίνουν αναπτύσσοντας τις κατάλληλες στρατηγικές μάθησης ώστε να είναι όσο το δυνατόν ανεξάρτητα στο σχολικό πλαίσιο και κατ΄επέκταση στο σπίτι. Ο βασικός ρόλος του ειδικού παιδαγωγού είναι να αλληλεπιδρά σε εκπαιδευτικό και θεραπευτικό επίπεδο με κάθε παιδί χρησιμοποιώντας διάφορους τρόπους και μεθόδους εναρμονισμένους με το προφίλ κάθε παιδιού.

Παράλληλα, παρέχεται εκπαίδευση και καθοδήγηση στους γονείς, ώστε να κατανοήσουν τις δυσκολίες του παιδιού τους συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο και εκείνοι στην επίτευξη και  γενίκευση των εκάστοτε στόχων.

Οι στόχοι κάθε μαθησιακού προγράμματος είναι διαφορετικοί για κάθε παιδί και προκύπτουν από την μαθησιακή αξιολόγηση και τη διεπιστημονική συνεργασία, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Το υλικό παρέμβασης περιλαμβάνει ειδικό παιδαγωγικό και πολυαισθητητριακό υλικό, παιγνιώδεις βιωματικές δραστηριότητες, κοινωνικές ιστορίες, εκπαιδευτικές κάρτες και εκπαιδευτικά λογισμικά μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Ψυχολογική Υποστήριξη