Ψυχολογική Υποστήριξη

Τι είναι η συμβουλευτική γονέων;

Η οικογένεια είναι ένα δυναμικό σύστημα με μία πορεία ζωής. Τα μέλη της επικοινωνούν, τους ενώνουν δεσμοί αγάπης και έχουν συγκεκριμένους ρόλους. Στις σύγχρονες κοινωνίες, η οικογένεια έχει τροποποιηθεί πολύ, οι ρόλοι είναι συγκεχυμένοι και οι απαιτήσεις πολλές. Συχνά οι γονείς βρίσκονται απέναντι σε δυσεπίλυτα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν σε σχέση με τα παιδιά τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι γονείς μπορεί να αναζητήσουν υποστήριξη σε κάποιον ειδικό.

Η συμβουλευτική γονέων συνοπτικά:

  • προσφέρει στους γονείς τη δυνατότητα να συνειδητοποιήσουν ποιο είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει το παιδί τους
  • γνωστοποιεί ποια είναι τα επόμενα βήματα που είναι σκόπιμο να κάνουν για την βέλτιστη εξέλιξη και ανάπτυξη τόσο του παιδιού ατομικά όσο και της οικογένειας συνολικά
  • προτείνει κατευθύνσεις και πρακτικές συμβουλές που μπορούν να εφαρμοστούν στην οικογενειακή καθημερινότητα
  • δίνει τη δυνατότητα επανατροφοδότησης και αναπροσαρμογής των προτεινόμενων συστάσεων μέσα από τον συνεχή διάλογο με τον ειδικό θεραπευτή
  • βελτιώνει την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα του γονεϊκού ρόλου αλλά και την επικοινωνία μεταξύ των γονέων

Τι είναι ατομική ψυχοθεραπεία;

Η ψυχοθεραπεία είναι η διαδικασία η οποία βασίζεται στην επικοινωνία ανάμεσα στο θεραπευτή και τον θεραπευόμενο. Σε κάθε συνεδρία διεξάγεται συζήτηση γύρω από τα προβλήματα που φέρνουν τον θεραπευόμενο στην θεραπεία. Η συζήτηση αυτή δεν έχει ωστόσο τα χαρακτηριστικά που έχει όταν γίνεται με έναν φίλο, συνάδελφο ή κάποιον συγγενή. Στόχος της συζήτησης που διεξάγεται στο θεραπευτικό πλαίσιο είναι να αρχίσει να κατανοεί ο θεραπευόμενος τη φύση των προβλημάτων του. Ο ρόλος του θεραπευτή άλλωστε είναι να τον βοηθήσει να ανακαλύψει σταδιακά δυσλειτουργικά μοτίβα στη ζωή του να έρθει σε επαφή με σκέψεις και συναισθήματα που μπορεί να αποφεύγει και η διαδικασία αυτή μπορεί να είναι χρονοβόρα και συχνά καθόλου εύκολη. Η ψυχοθεραπεία είναι μια διαδικασία ανακάλυψης του εαυτού μας που μπορεί να μας βοηθήσει όχι μόνο να ξεπεράσουμε ψυχικές διαταραχές αλλά και να αποβάλλουμε δυσλειτουργικές συνήθειες και να ζούμε με μεγαλύτερη συνειδητότητα στο εδώ και τώρα της ζωής μας. Το να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας έχει αντίκτυπο στην ποιότητα τόσο των αποφάσεων μας όσο και των σχέσεων μας. Βελτιώνοντας, στο βαθμό που μπορούμε, τον εαυτό μας και εξυγιαίνοντας την συμπεριφορά μας θέτουμε τα θεμέλια για μια καλύτερη ποιοτικά ζωή. Επενδύουμε στον εαυτό μας καθώς είναι η μόνη ίσως σταθερά με την οποία θα πορευτούμε ως το τέλος.

Η διεπιστημονική μας ομάδα συνεργάζεται και με

  • Αναπτυξιολόγο
  • Παιδοψυχίατρο

Στόχος της συζήτησης που διεξάγεται στο θεραπευτικό πλαίσιο είναι να αρχίσει να κατανοεί ο θεραπευόμενος τη φύση των προβλημάτων του